Vše v souladu s GDPR

Zpracování vašich údajů

Zpracování vašich údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“) souhlasím se zpracováváním mých osobních údajů, zejména pak kontaktních údajů (emailová adresa a telefon) poskytnutých za účelem kontaktování ohledně náboru a náborových akcí a to společnosti

Hortim-International, spol. s r.o. , se sídlem Kšírova 616/242, 619 00 Brno Česká republika,  IČO 47915528, jako správcem osobních údajů (dále jen „Hortim“) nebo subjekty smluvně pověřenými správcem ke zpracování osobních údajů. Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu 5 let a byl jsem poučen v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu jakož i právem tento souhlas kdykoliv odvolat e-mailem na adresu: osobniudaje@hortim.cz

Údaje zpracováváme i v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR)